609-87-88-86, 609-88-81-89 biuro@rosko-posadzki.pl

Posadzki z betonu pod tarczę antyrakietową w Redzikowie, nawierzchnie betonowe dla kontenerowego terminalu przeładunkowego w Gliwicach, lodowisko-rolkowisko w Piekarach Śląskich. Czy coś łączy te obiekty? Łączy! We wszystkich posadzki wykonała jedna firma, przy czym trzy wymienione inwestycje to zaledwie ułamek prac zrealizowanych przez to przedsiębiorstwo. Powyższe przykłady bardzo dobrze pokazują szerokie spektrum działania firmy, która uczestniczy zarówno w wielkich i ambitnych projektach, jak również w nieco mniejszych, w których obok wysokiej jakości wykonania liczy się też estetyka.

Często powtarzamy, że XXI wiek to epoka profesjonalizacji obejmującej niemal wszystkie gałęzie przemysłu, jednak rzadko zastanawiamy się, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Tymczasem w niektórych branżach bardziej niż w innych profesjonalizacja oznacza elastyczność i umiejętność reagowania na różne wymagania klientów. Przykładów dostarcza właśnie firma Rosko, która wyspecjalizowała się w branży posadzek przemysłowych.
– Ofertę kierujemy do inwestorów i generalnych wykonawców, a nasze referencje pokazują, że z powierzonych zadań wywiązujemy się terminowo, solidnie i rzetelnie. Nie ograniczamy się jednak tylko do wielkich projektów. Nasza oferta wychodzi także naprzeciw klientom prywatnym, którzy poszukują
profesjonalnego wykonawstwa oraz oczekują wysokiego poziomu świadczonych usług, z zapewnieniem bezawaryjnego przebiegu prac, a także serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – mówi Anna Rosmus, właścicielka firmy Rosko.

fot. Wielopoziomowy garaż w Gliwicach (zatarcie betonu na gładko pod malowanie żywicami)

Oprócz nowych posadzek, Rosko wykonuje też wszelkiego rodzaju naprawy zniszczonych nawierzchni (pęknięć, ubytków mechanicznych, naturalnego starzenia się posadzek itp.) w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, wystawowych, a także naprawy betonowych nawierzchni zewnętrznych. Ponadto firma jest w trakcie poszerzania swojej działalności o kompleksowe wykonywanie małych inwestycji w konstrukcji stalowej.
Mocną stroną Rosko są nie tylko umiejętności i doświadczenie, będące efektem wykonanych dotychczas w różnych technologiach posadzek przemysłowych. To także współpraca z dostawcami, którzy zapewniają wysokiej jakości materiały, potwierdzone certyfikatami, a także ogromny potencjał, który umożliwia realizację przedsięwzięć w krótkim czasie. A czas to przecież pieniądz!


fot. Bielsko Biała, posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo metodą WTW w kolorze białym, nawierzchnia polerowana (po lewej). Po prawej – nawierzchnie zewnętrzne + posadzki w halach dla wysypiska śmieci w Koszarówce.

Przemysłowe posadzki betonowe – technologie wykonania
Inwestorzy i przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na współpracę z Rosko podkreślają nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także kompleksowość oferty, która obejmuje także projekty posadzek i nawierzchni zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Firma wykonuje betonowe posadzki przemysłowe w różnych technologiach wykończenia:
* DST – utwardzenie powierzchniowe metodą posypywania suchą posypką mineralną na świeży beton;
* WTW – cienkowarstwowe utwardzenie powierzchniowe metodą „mokre na mokre”,
* WTD utwardzenie cienkowarstwowe posadzki tzw. „metodą mokre na suche” stosowaną przeważnie na dojrzałe betony.
– W przypadku technologii DST aplikujemy utwardzenie powierzchniowe w ilości 4-6kg/m² posadzki, w kolorze szarym lub innym. Dla metod WTW lub WTD stosujemy min. 15kg/m2 materiału utwardzającego. W naszej ofercie znajdują się również wykończenia w systemie polerowanego betonu, różnego rodzaju impregnacje oraz cienko powłokowe systemy żywiczne. Wykonywane przez nas posadzki przemysłowe, w zależności od potrzeb Klienta, występują w wersji bezspoinowej lub w wersji dylatowanej – wyjaśnia Anna Rosmus.
Przy wykonywaniu posadzek betonowych zakres prac obejmuje:
– zabezpieczenie folią ścian oraz słupów przed zabrudzeniem,
– dostarczenie i rozłożenie dwóch warstw folii PE min. 0,2mm lub geowłókniny,
– wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE wokół ścian, słupów lub innych elementów żelbetowych,
– dostawę i montaż w bramach i drzwiach kątowników stalowych 50 x 50 x 5mm lub innych,
– dostawę i montaż systemowych profili dylatacyjnych w połączeniu dziennych pól roboczych lub ewentualne zastosowanie połączeń dyblowych,
– zbrojenie płyty prętami lub siatkami zbrojeniowymi, ewentualnie stalowym lub syntetycznym zbrojeniem rozproszonym dodawanym bezpośrednio do mieszanki betonowej,
– dozbrojenie miejsc szczególnie narażonych na pęknięcia siatkami oraz prętami (okolice wjazdów i naroża słupów lub innych elementów).

– Po takich pracach przygotowawczych dostarczamy na plac budowy beton posadzkowy, który zostaje wbudowany, zniwelowany oraz zawibrowany – wyjaśnia Anna Rosmus.

Następnie aplikowany jest materiał utwardzający i powierzchnia jest zacierana na gładko w sposób mechaniczny. Tuż po zatarciu metodą natrysku aplikuje się materiał pielęgnacyjno-impregnujący. W przypadku wykonywania posadzek dylatowanych konieczne jest jeszcze nacięcie dylatacji pozornych na głębokość ok. 1/3 grubości płyty w polach do 36m².
W celu dodatkowej pielęgnacji płyty betonowej, pokrywana jest ona dodatkowo folią, a po procesie dojrzewania, który trwa ok. 28 dni, szczeliny dylatacyjne wypełniane są materiałem trwale plastycznym. Taka technologia wykonania przemysłowych posadzek betonowych pozwala na zastosowanie ich w obiektach przemysłu spożywczego, jak i produkcyjno-magazynowych przemysłu ciężkiego, w obiektach użyteczności publicznej, garażach i (coraz częściej) w obiektach wystawowych i domach jednorodzinnych.

Nawierzchnie zewnętrzne
Dużym atutem firmy są nawierzchnie zewnętrzne z betonów wysokiej klasy, mrozoodpornych i wodoszczelnych, które są zbrojone tradycyjnie matami zbrojeniowymi lub włóknami (najczęściej syntetycznymi). Również w tym wypadku zakres oferowanych usług obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem nawierzchni, od dylatacji obwodowych z pianki PE wokół obrzeży i krawężników, aż do finalnego wykończenia płyt poprzez zatarcie mechaniczne na gładko, na matowo lub z uszorstnieniem nawierzchni poprzez szczotkowanie. – Również przypadku zewnętrznych nawierzchni rozkładana jest folia lub geowłóknina, a dzienne pola robocze oraz dylatacje przeciwskurczowe są dyblowane prętami stalowymi – wyjaśnia Anna Rosmus.


fot. Lodowisko/rolkowisko w Piekarach Sląskich po lewej, Plac manewrowy, miejsce do zawracania tirów przy Centrum Dystrybucyjnym LIDL w Gliwicach po prawej.

Do wykonania zewnętrznych płyt betonowych stosowany jest najczęściej beton drogowy klasy C30/37 do C45/50. Do jego produkcji używane jest łamane kruszywo bazaltowe lub granitowe, a zbrojony jest najczęściej włóknem polipropylenowym. W płytach zewnętrznych bardzo ważna jest pielęgnacja betonu, szczególnie latem, gdzie w podwyższonych temperaturach beton jest narażony na zbyt szybką utratę wody. Wtedy powierzchnia płyty betonowej musi być dobrze spryskana preparatem zabezpieczającym odparowanie wody i dodatkowo pokryta najlepiej zwilżoną geowłókniną. Taką pielęgnację należy utrzymać przez co najmniej 7 dni od wylania płyty.

Praktyka czyni mistrza, czyli jak wykonuje się posadzki przemysłowe
Od nawet najlepszej reklamy o wiele bardziej do wyobraźni przemawia portfolio firmy. Jedną z realizacji są np. nawierzchnie zewnętrzne z betonu drogowego w terminalu przeładunkowym PCC Intermodal w Gliwicach. Firma wykonała tam ok. 20 000m² w technologii szczotkowanego betonu, pod bardzo wysokie obciążenia dla kontenerów. W tej realizacji firma Rosko była podwykonawcą firmy STRABAG.


fot. Prace prowadzone w terminalu przeładunkowym PCC Intermodal w Gliwicach.

– Jedną z naszych flagowych inwestycji jest też wykonanie posadzki przemysłowej na potrzeby budowy Tarczy Antyrakietowej w Redzikowie. Przygotowaliśmy tam powierzchnię 4000 m² – mówi Anna Rosmus.
Firma wykonała ponadto nawierzchnie zewnętrzne placów manewrowych oraz posadzki przemysłowe w halach o łącznej powierzchni 12 000m² dla inwestycji ALSTOM w Chorzowie, posadzki utwardzone powierzchniowo w marketach budowlanych Majster w Łasku, Wieluniu, Głubczycach (łącznie 10 000m²), w hucie szkła BA GLASS Jedlice oraz Sieraków (razem 25 000m2), posadzki dla drukarni Times w Czechowicach Dziedzicach o łącznej powierzchni 1500 m², czy posadzki w halach produkcyjnych i magazynowych oraz nawierzchnie zewnętrzne dla SUW PGE Opole. Wśród realizacji Rosko znajdują się też płyty denne i stropowe w Cieszynie (Galeria Stella 6000m²), na osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach (8000m²) czy Ilumino w Łodzi (7000m²). Wśród zrealizowanych przez Rosko obiektów znajdują się też wysypiska śmieci, dla których firma wykonała łącznie ok. 35000 m² nawierzchni zewnętrznych i posadzek w halach (są to m. in. wysypiska w Koszarówce k. Grajewa, Kędzierzynie-Koźlu, Bielsku-Białej, Domaszkowicach, Łęcznej).


fot.Hala sprzedaży hurtowni budowlanej Bud-Metallco w Żernicy – w technologii utwardzonego betonu w kolorze czerwonym/ ceglastym (po lewej) i stacja paliw w technologii szczotkowanego betonu.

– Często realizujemy też prace dla stacji paliw (nawierzchnie przy dystrybutorach), a także place zabaw, rolkowiska, lodowiska. Nasze posadzki można zobaczyć w wielu warsztatach samochodowych, napraw wagonów oraz w halach napraw przy salonach samochodowych BMW, Labusek, MZK Opole, MZK Gliwice – mówi Anna Rosmus.
Na swoim koncie Rosko ma też wykonanie placu manewrowego do zawracania tirów przy CD LIDL w Gliwicach (nawierzchnia zewnętrzna, technologia betonu szczotkowanego), betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo metodą DST w hali produkcyjno magazynowej SOR-DREW Zabrze (4000m²) oraz w hali sortowni odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej 3000m². Ok. 8000 m² posadzek betonowych zatartych pod żywice firma wykonała dla stacji uzdatniania wody przy elektrowni w Opolu.
– Było to szczególnie trudne przedsięwzięcie. Zakres prac objął nawierzchnie zewnętrzne dróg dojazdowych, a także posadzki wewnątrz budynków. Szczególnie trudne do wykonania były warstwy spadkowe w zbiornikach, które nie miały bezpośredniego dojścia. Musieliśmy korzystać z małych maszyn wprowadzanych 7 metrów w dół wciągarką ręczną – mówi Anna Rosmus.
Obecnie firma realizuje kolejne trudne zadanie wielkopowierzchniowe dla MZK Opole o łącznej powierzchni 28 000m2.

To oczywiście tylko niewielka część z prac, które z powodzeniem zrealizowała firma Rosko, jednak te przykłady dobrze pokazują zarówno potencjał firmy, jak i jej ogromne doświadczenie. Jest ono ważne nie tylko dla odbiorców z branży przemysłowej, która ma szczególnie wysokie wymagania odnośnie nawierzchni betonowych, ale także dla mniejszych klientów. Niezależnie bowiem od skali przedsięwzięcia każdy inwestor oczekuje, że jego zlecenie zostanie wykonane szybko, solidnie, a nawierzchnie nie będą nastręczać problemów w toku eksploatacji.